CHYBA JE VO MNE

Stojíš tam celkom sám
Hľadíš sa tmy
Navôkol kŕdeľ vrán
Už len pár dní

A potom moje prianie
Nech mesiac s nocou vzplanie
Ti dám

Si sám aj keď si so mnou
V snoch či naozaj
Prítomnou neprítomnou
Ticho ma zobúdzaj

Pretože čas nám plynie
Kým vášeň nepominie
Si sám

Prepáč chyba je vo mne
Ja mám strach
Že niečo sa vo mne pohne
Všetko zmením na prach

Takto to už ďalej nejde
Čakáš pri dverách
S nádejou, že ma to prejde

Pýtaš sa po stý krát
Ako von z tejto hry?
Unavený z toľkých strát
Ľady sa nepohli

Chápem to ja no ty nie
Z lásky čas nič neminie
Stále rada ťa mám

Prepáč chyba je vo mne
Ja mám strach
Že niečo sa vo mne pohne
Všetko zmením na prach

Takto to už ďalej nejde
Čakáš pri dverách
S nádejou, že ma to prejde


(Richard Ďurana)